Informacje


Rozkład jazdy autobusów - kliknij aby zobaczyć.

Link do ubezpieczenia - kliknij.

Obiady - kliknij aby zobaczyć.

Konto Rady Rodziców
63 8133 0003 0001 0386 2000 0001

Koronawirus - informacje


Aktualne wytyczne MEN, GIZ, MZ - zobacz.

Numery telefonów, na które należy się kontaktować w sprawach dotyczących koronowirusa SARS-CoV-2:

  • telefon całodobowy: 514122992
  • telefon czynny w godz. 7.30 - 15.00: 334992944 lub 334992948
  • adres email: hdim@psse.bielsko.pl

Dziennik elektroniczny UONET+

Jak zalogować się po raz pierwszy - oglądnij film:

Pierwsze logowanie

Komunikat o zasadach rekrutacji 2015/2016

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: sobota, 28, luty 2015 GrEgOr

Rekrutacja do Gimnazjum im. Królowej Jadwigi na rok szkolny 2015/2016 będzie przebiegała wg następujących zasad:

1. Uczniowie zamieszkujący na terenie sołectwa Wilkowice składają w sekretariacie gimnazjum wypełnione zgłoszenie (odpowiedni druk do pobrania znajduje się na stronie internetowej szkoły w dziale dokumenty). Zgłoszenie należy złożyć w okresie od 03 do 31 marca 2015 r. W zgłoszeniu rodzic dokonuje wyboru profilu klasy do jakiej będzie uczęszczał uczeń (klasa ogólna lub sportowa).

2. Uczniowie, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza obwodem szkoły składają w sekretariacie gimnazjum wypełniony wniosek (odpowiedni druk do pobrania znajduje się na stronie internetowej szkoły w dziale dokumenty). Wniosek należy złożyć w okresie od 14 kwietnia 2015 r. do 21 maja 2015 r. We wniosku rodzic dokonuje wyboru profilu klasy do jakiej będzie uczęszczał uczeń (klasa ogólna lub sportowa).

3. Rodzice uczniów z terenu Wilkowic mieszkający powyżej 4 km od szkoły składają dodatkowo oświadczenie (do pobrania w dziale dokumenty), które będzie podstawą do zapewnienia uczniowi bezpłatnego transportu do szkoły.

Odsłony: 3711