REKRUTACJA

 

DOKUMENTY

 

Dziennik elektroniczny UONET+

Pierwsze logowanie

W razie problemów z otrzymaniem listu aktywacyjnego proszę o przesłanie informacji z adresu podanego w deklaracji na adres gpiwowar@gimwilk.lap.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria: Informacje
Opublikowano: poniedziałek, 11, czerwiec 2018
GrEgOr

Klauzula informacyjna

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8, 43-365 Wilkowice.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mirosław Midor adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów: 
  1. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  2. W zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz wykonywania czynności związanych z organizacją pracy Szkoły.
  3. W innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody.
  4. W związku z użytkowaniem systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły i na terenie należącym do Szkoły informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach zapewnienia bezpieczeństwa Uczniom i Pracownikom oraz ochrony ich mienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 a,b,c odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH - kliknij

Obiady

Kategoria: Informacje
Opublikowano: wtorek, 05, grudzień 2017
GrEgOr

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OBIADÓW  SZKOLNYCH

 

- ODPŁATNOŚĆ ZA 1 DZIEŃ - 2,60 zł

- WPŁAT DOKONUJEMY NA JADALNI - BIURO INTENDENTA DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA                      

- NIEOBECNOŚĆ UCZNIA MUSI BYĆ ZGŁOSZONA U INTENDENTA OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE LUB PISEMNIE NAJPÓŹNIEJ DO GODZ 8.00 DANEGO DNIA - TYLKO NA TEJ PODSTAWIE POWSTAŁA NADPŁATA MOŻE BYĆ ZALICZONA NA POCZET OPŁATY NA NASTĘPNY MIESIĄC

TELEFON: 338171379

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Patron - św. Jadwiga Andegaweńska

Kategoria: Informacje
Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014
GrEgOr

Święta Jadwiga Andegaweńska

Królowa Jadwiga Jadwiga (18 lutego 1374 - 17 lipca 1399 w Krakowie) - od 16 października 1384 król Polski, wielka księżna litewska z dynastii Andegawenów (Anjou) (została koronowana na króla, jako że polskie prawo nie dawało królowej dziedzicznego tronu). Najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. 15 czerwca 1378 została zaręczona z ośmioletnim Wilhelmem z dynastii Habsburgów. Odbyła się nawet ceremonia ślubu pomiędzy dziećmi z pokładzinami (sponsalia de futuro).Wiosną 1384 przybyła z Węgier do Polski, gdzie 16 października tego roku w Krakowie została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę na króla Polski. Wobec jej małoletności ster rządów w państwie dzierżyli możnowładcy małopolscy, pozostający w kontakcie z jej matką Elżbietą Bośniaczką, jednakże nie powołano regenta, ponieważ, jak pisze Jan Długosz, wszystko co mówiła lub czyniła "znamionowało sędziwego wieku powagę". Kandydaturę Wilhelma Habsburga usilnie popierał Władysław Opolczyk, który nawet opanował 24 sierpnia 1385 zamek wawelski, przygotowując dopełnienie ceremonii małżeństwa. Panowie krakowscy mieli jednak wobec niej zupełnie inne plany, chcąc związać Polskę z Litwą, ofiarowali polską koronę wielkiemu księciu litewskiemu Jagielle, który miał przyjąć chrzest wraz ze swoim państwem. (unia w Krewie 14 sierpnia 1385). Kasztelan krakowski Dobiesław Kurozwęcki przepędził austriackiego pretendenta z zamku. Jan Długosz utrzymuje, że zrozpaczona młodziutka królowa, próbowała wówczas wyrąbać toporem bramę wawelską by uciec z miłością swojego życia na Śląsk, jednakże harmonijny związek, jaki stworzyła z Jagiełłą, świadczy o innej motywacji jej postępowania niż uczucie do Habsburga.11 stycznia 1386 w Wołkowysku panowie polscy oznajmili Jagielle, że Jadwiga zgodziła się zostać jego żoną. Królowa odwołała publicznie swoje sponsalia z Wilhelmem. Jagiełło przybył do Krakowa, gdzie 15 lutego 1386 przyjął chrzest. 18 lutego Jadwiga i Jagiełło uroczyście zawarli związek małżeński w katedrze na Wawelu. Na wiosnę 1387 stanęła na czele wyprawy rycerstwa polskiego, której celem była rewindykacja zajętej przez Węgrów Rusi Czerwonej.

info

Image

św. Jadwiga 8 marca 1387 potwierdziła przywileje dla Lwowa, gwarantując mu prawo składu. Tam też 26 września 1387 złożył jej hołd lenny hospodar mołdawski Piotr I. W 1397 we Włocławku odbyła zjazd z wielkim mistrzem krzyżackim Konradem von Jungingenem w celu wynegocjowania powrotu do korony ziemi dobrzyńskiej. Na swoim dworze skupiła elitę intelektualną Polski (Piotr Wysz, Mateusz z Krakowa, Hieronim z Pragi). Fundowała wiele nowych kościołów, uposażając już istniejące klasztory. Opiekowała się szpitalami. W 1397 założyła bursę dla polskich studentów w Pradze przy Uniwersytecie Karola w Pradze. W tym też roku uzyskała zgodę papieża na utworzenie fakultetu teologii na Akademii Krakowskiej. Dnia 22 czerwca 1399 roku urodziła córkę Elżbietę Bonifację, która zmarła 13 lipca 1399 roku. Sama Jadwiga zmarła cztery dni później na gorączkę połogową. W testamencie zapisała swój majątek Akademii Krakowskiej. Kiedy w latach 80. XX wieku otworzono jej grobowiec, znajdujący się w Katedrze Wawelskiej, stwierdzono, że istotnie klejnoty grobowe wykonane były ze skóry i drewna. Po śmierci jej osobę otoczono kultem i podjęto próby kanonizowania, ale błogosławioną Kościoła katolickiego została dopiero w 1979 roku, a 8 czerwca 1997 papież Jan Paweł II, podczas mszy w Krakowie, ogłosił ją świętą.

 

Z życia świętej Jadwigi królowej


18 II 1374 –Przychodzi na świat Jadwiga, córka węgierskiego i polskiego króla Ludwika Andegaweńskiego oraz księżnej bośniackiej Elżbiety.
1378 –Jadwiga zostaje poślubiona arcyksięciu Wilhelmowi Habsburgowi.
1378 – 1379 –Przyszła Królowa przebywa na dworze węgierskim.
1384 –10-letnia Jadwiga przyjeżdża do Polski.
16 X 1384 – Jadwiga zostaje koronowana w Krakowie na króla Polski.
I 1385 – Książę litewski Jogaiła decyduje się przyjąć chrzest i wcielić ziemie litewskie do Polski w zamian za rękę Jadwigi.
12 II 1386 –Jadwiga odwołuje śluby z Wilhelmem.
18 II 1386 –Dwunastoletnia Jadwiga bierze ślub z Jagiełłą w katedrze krakowskiej.
1387 –Królowa Jadwiga prowadzi wyprawę na Ruś Czerwoną, by przywrócić tam jurysdykcję i władzę polską.
1393 –Królowa godzi Jagiełłę z Witoldem.
1397 –Jadwiga otrzymuje od papieża Bonifacego IX zgodę na otwarcie wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej.
17 VII 1399 –Królowa umiera w gorączce popołogowej w dwa dni po śmierci córki Bonifacji.
1400 – Otwarcie i odnowienie Akademii Krakowskiej dzięki darom Jadwigi.
6 VI 1979 – Papież Polak – Jan Paweł II – beatyfikuje Królową Jadwigę podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski.
8 VI 1997 –Jan Paweł II kanonizuje Jadwigę

hymn

Kadra

Kategoria: Informacje
Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014
GrEgOr

Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi 


Nauczyciele

mgr Władysław Nikiel - Dyrektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Urszula Dusza-Szramowiat - Pedagog

ks. mgr Łukasz Listwan - Religia

mgr Beata Łatanik - Język Polski

mgr Marta Stanek - Język Polski, Biblioteka

mgr Beata Dębicka - Matematyka,

mgr Grzegorz Piwowar - Matematyka, Fizyka, Informatyka

mgr Aleksandra Woyno - Język Angielski

mgr Małgorzata Frączek - Fizyka, Zajęcia techniczne

mgr Ewa Nikiel - Historia, Wiedza o społeczeństwie

mgr inż. Lucyna Turek - Biologia, Chemia

mgr Andrzej Błachut - Geografia, Wiedza o społeczeństwie

mgr Ryszard Dzielędziak - Wychowanie Fizyczne

mgr Adam Dusza - Wychowanie Fizyczne

mgr Daniel Gala - Wychowanie FIzyczne

mgr Iwona Męcner - Język Niemiecki

mgr Beata Szymańczak - Wychowanie Fizyczne

mgr Małgorzata Chrapkiewicz - Język Angielski

mgr Agnieszka Gilowska - Chemia

mgr Iwona Nowak - Zajęcie artystyczne, Muzyka, Plastyka

mgr Tomasz Wiatrowski - Zajęcia Techniczne, Muzyka

mgr Agnieszka Piwowar  Informatyka

mgr Katarzyna Szczęść - Edukacja Wczesnoszkolna

mgr Anita Krawczyk - Edukacja Wczesnoszkolna 

mgr Dorota Pieronek - Biblioteka


Sekretariat

Małgorzata Bujak - Sekretariat - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Poczta

Zmiana, przypomnienie hasła

Zajęcia pozalekcyjne

Kategoria: Informacje
Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014
GrEgOr

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2018/2019

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO–PRZYRODNICZE
NAUCZYCIEL PRZEDMIOT NAZWA ZAJĘĆ DZIEŃ GODZINA
Lucyna  Turek BIOLOGIA, CHEMIA Przygotowanie do konkursu biologicznego.      środa 13:45-14:30
Zajęcia wyrównawcze z biologii, chemii. piątek 14:35-15:20
Agnieszka Gilowska CHEMIA Zajęcia wyrównawcze z chemii, przygotowanie do konkursów. czwartek 14:35-15:20
Andrzej Błachut GEOGRAFIA Zajęcia dodatkowe z geografii. środa 7:20-8:05
Beata Dębicka MATEMATYKA Koło matematyczne (przygotowanie do egzaminu, zamiennie 8a, 8b). wtorek 7.20-8.05
Zajęcia z wyrównawcze z matematyki dla klasy 7, 8 i 3 gim. środa 7:20-8:05
Przygotowanie do konkursu z matematyki(do listopada),
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego (3a, 3c od grudnia).
czwartek 7:20-8:05
Grzegorz Piwowar MATEMATYKA, FIZYKA Zajęcia z matematyki dla klas 4 i 5 . poniedziałek 13:45-14:30
Konsultacje z matematyki i fizyki, przygotowanie do konkursu. wtorek 7:20-8:10
Małgorzata Frączek FIZYKA Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z fizyki wtorek 14:35-15:20
Koło fizyczne klasy 8 czwartek 14:35-15:20
ZAJĘCIA HUMANISTYCZNE
Marta Stanek JĘZYK POLSKI Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego poniedziałek 13:45-14:30
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego piątek 12:55-13:40
Beata Łatanik JĘZYK POLSKI Koło polonistyczne (zamiennie 8a i 8b). wtorek 7:20-8:05
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. środa 14:35-15:20
Ewa Nikiel HISTORIA , WOS Zajęcia uczniami wymagającymi pomocy z historii
i wiedzy o społeczeństwie, przygotowanie do egzaminu
piątek 7:20-8:05
Zajęcia z uczniami zdolnymi przygotowujące do konkursów
z historii i wiedzy o społeczeństwie.
czwartek 7:20-8:05
Aleksandra Woyno JĘZYK ANGIELSKI Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. środa 13:45-14:30
Zajęcia egzaminacyjno – konwersacyjne z języka angielskiego piątek 14:35-15:20
Małgorzata Chrapkiewicz JĘZYK ANGIELSKI Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. poniedziałek 7:20-8:05
Konsultacje przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego środa 7:20-8:05
Iwona Męcner JĘZYK NIEMIECKI Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego. środa 15:25
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka niemieckiego piątek (co drugi) 7:20-8:05
ZAJĘCIA SPORTOWE
Adam Dusza WYCHOWANIE FIZYCZNE Zajęcia sportowe. środa 15.30-16.30
Ryszard Dzielędziak WYCHOWANIE FIZYCZNE Zajęcia rekreacyjno-sportowe, przygotowanie do zawodów. czwartek 15:00-16:30
Beata Szymańczak WYCHOWANIE FIZYCZNE SKS - zajęcia z lekkoatletyki, siłownia. środa 12:55
Biegi narciarskie- przygotowanie do zawodów. piątek 15:30
Daniel Gala WYCHOWANIE FIZYCZNE Zajęcia sportowe piłka nożna dla klas 4-5. wtorek 12:55-14:30
Zajęcia sportowe piłka nożna dla klas 4-5. czwartek 11:55-15:20
ZAJĘCIA POZOSTAŁE
Katarzyna Szczęść NAUCZANIE POCZĄTKOWE Zajęcia wyrównawcze klasy 1-3. wtorek 11:55-12:40
Przygotowanie uczniów 1-3 do konkursów ogólnopolskich. piątek 11:55-12:40
Anita Krawczyk NAUCZANIE POCZĄTKOWE Zajęcia wyrównawcze klasy 1-3. środa 11:55-12:40
Klub gier planszowych. poniedziałek 11:55-12:40
Marta Stanek,
Andrzej Błachut
  Kółko krajoznawcze (wycieczki krajoznawcze). raz w miesiącu  
Ks. Łukasz Listwan RELIGIA Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. 1. czwartek
oraz 1. piątek
miesiąca
17:00-19:00
Dorota Pieronek BIBLIOTEKA
JĘZYK POLSKI
Spotkania z literaturą. czwartek 15:30-17.30
Koło filmowe. piątek 15:30-17.30
Beata Łatanik JĘZYK POLSKI Koło teatralne. czwartek 7:20-8:05
Iwona Nowak MUZYKA Kółko muzyczno - taneczne. poniedziałek 7:20-8.05
Wiatrowski Tomasz TECHNIKA, MUZYKA Kółko gitarowe. czwartek 13:45-14:30

Kalendarz szkolny

Kategoria: Informacje
Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014
GrEgOr

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018 - Rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31 grudnia 2018 - Zimowa przerwa świąteczna
11 - 24 lutego 2019 - Ferie zimowe
18 - 23 kwietnia 2019 - Wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2019 - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2019 - Ferie letnie

Egzaminy gimnazjalne i po 8 klasie

10 kwietnia 2019 - Egzaminy gimnazjalny z części humanistycznej
11 kwietnia 2019 - Egzaminy gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej
12 kwietnia 2019 - Egzaminy gimnazjalny z języka nowożytnego

15 kwietnia 2019 - Egzamin z języka polskiego
16 kwietnia 2019 - Egzamin z matematyki
17 kwietnia 2019 - Egzamin z języka nowożytnego

Święta państwowe i uroczystości kościelne (dni ustawowo wolne od pracy)

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli)
1 maja - Święto Pracy
3 maja - Święto Konstytucji 3-go Maja
20 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2018 - piątek po Uroczystości Wszystkich Świętych
10, 11, 12, 15, 16, 27 kwietnia 2019 - egzaminy gimnazjalne i po 8 klasie
2 maja 2019 - czwartek między świętami majowymi

Spotkania z rodzicami

Zebrania odbywają się w środy w następujących terminach:

26 września 2018 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
28 listopada 2018 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
16 stycznia 2019 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
27 marca 2019 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
15 maja 2019 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami