KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria: Informacje
Opublikowano: poniedziałek, 11, czerwiec 2018
GrEgOr

Klauzula informacyjna

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8, 43-365 Wilkowice.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mirosław Midor adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów: 
  1. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  2. W zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz wykonywania czynności związanych z organizacją pracy Szkoły.
  3. W innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 a,b,c odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH - kliknij

Obiady

Kategoria: Informacje
Opublikowano: wtorek, 05, grudzień 2017
GrEgOr

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OBIADÓW  SZKOLNYCH

 

- ODPŁATNOŚĆ ZA 1 DZIEŃ - 3,00 zł

- WPŁAT DOKONUJEMY NA JADALNI - BIURO INTENDENTA DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA                      

- NIEOBECNOŚĆ UCZNIA MUSI BYĆ ZGŁOSZONA U INTENDENTA OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE LUB PISEMNIE NAJPÓŹNIEJ DO GODZ 8.00 DANEGO DNIA - TYLKO NA TEJ PODSTAWIE POWSTAŁA NADPŁATA MOŻE BYĆ ZALICZONA NA POCZET OPŁATY NA NASTĘPNY MIESIĄC

TELEFON: 338171379

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Patron - św. Jadwiga Andegaweńska

Kategoria: Informacje
Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014
GrEgOr

Święta Jadwiga Andegaweńska

Królowa Jadwiga Jadwiga (18 lutego 1374 - 17 lipca 1399 w Krakowie) - od 16 października 1384 król Polski, wielka księżna litewska z dynastii Andegawenów (Anjou) (została koronowana na króla, jako że polskie prawo nie dawało królowej dziedzicznego tronu). Najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. 15 czerwca 1378 została zaręczona z ośmioletnim Wilhelmem z dynastii Habsburgów. Odbyła się nawet ceremonia ślubu pomiędzy dziećmi z pokładzinami (sponsalia de futuro).Wiosną 1384 przybyła z Węgier do Polski, gdzie 16 października tego roku w Krakowie została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę na króla Polski. Wobec jej małoletności ster rządów w państwie dzierżyli możnowładcy małopolscy, pozostający w kontakcie z jej matką Elżbietą Bośniaczką, jednakże nie powołano regenta, ponieważ, jak pisze Jan Długosz, wszystko co mówiła lub czyniła "znamionowało sędziwego wieku powagę". Kandydaturę Wilhelma Habsburga usilnie popierał Władysław Opolczyk, który nawet opanował 24 sierpnia 1385 zamek wawelski, przygotowując dopełnienie ceremonii małżeństwa. Panowie krakowscy mieli jednak wobec niej zupełnie inne plany, chcąc związać Polskę z Litwą, ofiarowali polską koronę wielkiemu księciu litewskiemu Jagielle, który miał przyjąć chrzest wraz ze swoim państwem. (unia w Krewie 14 sierpnia 1385). Kasztelan krakowski Dobiesław Kurozwęcki przepędził austriackiego pretendenta z zamku. Jan Długosz utrzymuje, że zrozpaczona młodziutka królowa, próbowała wówczas wyrąbać toporem bramę wawelską by uciec z miłością swojego życia na Śląsk, jednakże harmonijny związek, jaki stworzyła z Jagiełłą, świadczy o innej motywacji jej postępowania niż uczucie do Habsburga.11 stycznia 1386 w Wołkowysku panowie polscy oznajmili Jagielle, że Jadwiga zgodziła się zostać jego żoną. Królowa odwołała publicznie swoje sponsalia z Wilhelmem. Jagiełło przybył do Krakowa, gdzie 15 lutego 1386 przyjął chrzest. 18 lutego Jadwiga i Jagiełło uroczyście zawarli związek małżeński w katedrze na Wawelu. Na wiosnę 1387 stanęła na czele wyprawy rycerstwa polskiego, której celem była rewindykacja zajętej przez Węgrów Rusi Czerwonej.

info

Image

św. Jadwiga 8 marca 1387 potwierdziła przywileje dla Lwowa, gwarantując mu prawo składu. Tam też 26 września 1387 złożył jej hołd lenny hospodar mołdawski Piotr I. W 1397 we Włocławku odbyła zjazd z wielkim mistrzem krzyżackim Konradem von Jungingenem w celu wynegocjowania powrotu do korony ziemi dobrzyńskiej. Na swoim dworze skupiła elitę intelektualną Polski (Piotr Wysz, Mateusz z Krakowa, Hieronim z Pragi). Fundowała wiele nowych kościołów, uposażając już istniejące klasztory. Opiekowała się szpitalami. W 1397 założyła bursę dla polskich studentów w Pradze przy Uniwersytecie Karola w Pradze. W tym też roku uzyskała zgodę papieża na utworzenie fakultetu teologii na Akademii Krakowskiej. Dnia 22 czerwca 1399 roku urodziła córkę Elżbietę Bonifację, która zmarła 13 lipca 1399 roku. Sama Jadwiga zmarła cztery dni później na gorączkę połogową. W testamencie zapisała swój majątek Akademii Krakowskiej. Kiedy w latach 80. XX wieku otworzono jej grobowiec, znajdujący się w Katedrze Wawelskiej, stwierdzono, że istotnie klejnoty grobowe wykonane były ze skóry i drewna. Po śmierci jej osobę otoczono kultem i podjęto próby kanonizowania, ale błogosławioną Kościoła katolickiego została dopiero w 1979 roku, a 8 czerwca 1997 papież Jan Paweł II, podczas mszy w Krakowie, ogłosił ją świętą.

 

Z życia świętej Jadwigi królowej


18 II 1374 –Przychodzi na świat Jadwiga, córka węgierskiego i polskiego króla Ludwika Andegaweńskiego oraz księżnej bośniackiej Elżbiety.
1378 –Jadwiga zostaje poślubiona arcyksięciu Wilhelmowi Habsburgowi.
1378 – 1379 –Przyszła Królowa przebywa na dworze węgierskim.
1384 –10-letnia Jadwiga przyjeżdża do Polski.
16 X 1384 – Jadwiga zostaje koronowana w Krakowie na króla Polski.
I 1385 – Książę litewski Jogaiła decyduje się przyjąć chrzest i wcielić ziemie litewskie do Polski w zamian za rękę Jadwigi.
12 II 1386 –Jadwiga odwołuje śluby z Wilhelmem.
18 II 1386 –Dwunastoletnia Jadwiga bierze ślub z Jagiełłą w katedrze krakowskiej.
1387 –Królowa Jadwiga prowadzi wyprawę na Ruś Czerwoną, by przywrócić tam jurysdykcję i władzę polską.
1393 –Królowa godzi Jagiełłę z Witoldem.
1397 –Jadwiga otrzymuje od papieża Bonifacego IX zgodę na otwarcie wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej.
17 VII 1399 –Królowa umiera w gorączce popołogowej w dwa dni po śmierci córki Bonifacji.
1400 – Otwarcie i odnowienie Akademii Krakowskiej dzięki darom Jadwigi.
6 VI 1979 – Papież Polak – Jan Paweł II – beatyfikuje Królową Jadwigę podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski.
8 VI 1997 –Jan Paweł II kanonizuje Jadwigę

hymn

Kadra

Kategoria: Informacje
Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014
GrEgOr

Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi 


Nauczyciele

mgr Władysław Nikiel - Dyrektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Urszula Dusza-Szramowiat - Pedagog

mgr Dorota Grzegorzek - Pedagog

ks. mgr Łukasz Listwan - Religia

mgr Beata Łatanik - Język Polski

mgr Marta Stanek - Język Polski, Biblioteka

mgr Beata Dębicka - Matematyka, Technika

mgr Grzegorz Piwowar - Matematyka, Fizyka, Informatyka

mgr Aleksandra Woyno - Język Angielski

mgr Marek Ligęza - Historia

mgr Ewa Nikiel - Historia, Wiedza o społeczeństwie

mgr inż. Lucyna Turek - Biologia, Chemia

mgr Andrzej Błachut - Geografia, Wiedza o społeczeństwie

mgr Ryszard Dzielędziak - Wychowanie Fizyczne

mgr Daniel Gala - Wychowanie FIzyczne

mgr Iwona Męcner - Język Niemiecki

mgr Beata Szymańczak - Wychowanie Fizyczne

mgr Agnieszka Kowalska - Język Angielski

mgr Iwona Nowak - Muzyka, Plastyka

mgr Agnieszka Piwowar - Informatyka

mgr Katarzyna Szczęść - Edukacja Wczesnoszkolna, Logopeda

mgr Anita Krawczyk - Edukacja Wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Mrówka - Edukacja Wczesnoszkolna

mgr Anna Olszewska-Płoskonka - Wczesnoszkolne Wspomaganie


Sekretariat

Małgorzata Bujak - Sekretariat - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Poczta

Zmiana, przypomnienie hasła

Zajęcia pozalekcyjne

Kategoria: Informacje
Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014
GrEgOr

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM – 2019/2020

 ZAJĘCIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

NAZWA ZAJĘĆ, UCZESTNICY

DZIEŃ

GODZINA

 

Lucyna Turek

BIOLOGIA

Projekt metodą eksperymentu ,według harmonogramu.

poniedziałek

14:35-15.20

lub 14:35-16:05

 

CHEMIA

Projekt metodą eksperymentu, według harmonogramu.

czwartek

1 semestr

13:45-15.15

 

Andrzej Błachut

GEOGRAFIA

Konsultacje dla uczniów.

wtorek

14:30-15:00

 

Beata Dębicka

MATEMATYKA

Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas siódmych.

czwartek

7:15-8:00

 

MATEMATYKA

Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas ósmych (przygotowanie do egzaminu).

środa

7:15-8:00

 

Grzegorz Piwowar

MATEMATYKA

Matematyczne eksperymenty. według harmonogramu, zapisani uczniowie.

środa

7:15-8:00

 

MATEMATYKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasy piąte, zapisani uczniowie.

wtorek

13:45-14:30

 

FIZYKA

Konsultacje dla uczniów.

czwartek

7:15- 8:00

 

ZAJĘCIA HUMANISTYCZNE

Marta Stanek

BIBLIOTEKA

Zajęcia biblioteczne.

piątek

13:45-14:30

 

Beata Łatanik

JĘZYK POLSKI

Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klas siódmych.

poniedziałek

7:15-8:00

 

JĘZYK POLSKI

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

czwartek

7:15-8:00

 

JĘZYK POLSKI

Koło teatralne (w zależności od potrzeb)

piątek

7:15-8:00

 

Marek Ligęza

HISTORIA

Konsultacje dla uczniów.

poniedziałek

13:45-14-30

 

Andrzej Błachut

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Konsultacje dla uczniów.

środa

14.30- 15:00

 

Aleksandra Woyno

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

czwartek

7:15-8:00

 

Agnieszka Kowalska

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

poniedziałek

14:35-15-20

 

Iwona Męcner

JĘZYK NIEMIECKI

Konsultacje doraźne po wcześniejszym umówieniu się z uczniami.

drugi poniedziałek miesiąca

15:30-16:15

 

ZAJĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE

Beata Szymańczak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia sportowe, SKS.

piątek

12:50-13:40

 

Ryszard Dzielędziak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia sportowe, SKS siatkówka klasy 5-8.

czwartek

14:30-15-30

 

Daniel Gala

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia sportowe SKS piłka nożna klasa 5

poniedziałek

11:55-13:40

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia sportowe SKS piłka nożna klasa 5                                                        

piątek

13:45-14:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia sportowe SKS piłka nożna klasa 6

poniedziałek

13:45-14:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia sportowe SKS piłka nożna klasa 6

piątek

12:55-14:30

 

Iwona Nowak

MUZYKA

Koło wokalne, przygotowanie do konkursów muzycznych.

poniedziałek

7:20-8:05

 

ZAJĘCIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Katarzyna Szczęść

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy trzeciej.

poniedziałek

13:00-13:45

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zajęcia mistrz ortografii, przygotowanie do konkursów klasa trzecia.

czwartek

12:00-12:45

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Kółko origami.

czwartek

12:55-13:40 I gr.

13:45-14:30 II gr.

 

Anita Krawczyk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy drugiej.

środa

11:55-12:40

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zajęcia z programowania  dla najmłodszych.

czwartek

12:55-13:40 I gr.

13:45-14:30 II gr.

 

Katarzyna Mrówka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy pierwszej.

wtorek

7:20-8:05

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Koło plastyczne dla klas 1-3.

czwartek

7.00-8:00

 

ZAJĘCIA Z RELIGII

Ks. Łukasz Listwan

RELIGIA

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania oraz do konkursu.

1 i 2 czwartek miesiąca

17.00-20.00

 

ZAJĘCIA INNE

Anna Płoskonka

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Uczniowie zapisani na zajęcia.

poniedziałek

12:40-13:40

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Uczniowie zapisani na zajęcia.

wtorek

12:40-13:40

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Uczniowie zapisani na zajęcia.

środa

11:50-13:50

 

Anita Krawczyk

DORADZTWO ZAWODOWE

Uczniowie klasy 7a (10 godzin).

środa

7:15-8:00

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Uczniowie klasy 7b (10 godzin).

poniedziałek

7:15-8:00

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Uczniowie klasy 8a (10 godzin).

piątek

7:15-8:00

 

 

 

 

 

Kalendarz szkolny

Kategoria: Informacje
Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014
GrEgOr

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019 - Rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31 grudnia 2019 - Zimowa przerwa świąteczna
13 - 26 stycznia 2020 - Ferie zimowe
9 - 14 kwietnia 2020 - Wiosenna przerwa świąteczna
26 czerwca 2020 - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 - Ferie letnie

Egzaminy ósmoklasisty

21 kwietnia 2020 - Egzamin z języka polskiego
22 kwietnia 2020 - Egzamin z matematyki
23 kwietnia 2020 - Egzamin z języka nowożytnego

19 czerwca 2020 - Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

Święta państwowe i uroczystości kościelne (dni ustawowo wolne od pracy)

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli)
1 maja - Święto Pracy
3 maja - Święto Konstytucji 3-go Maja
11 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 październik - czwartek przed Uroczystością Wszystkich Świętych
2 i 3 styczeń - czwartek i piątek po Nowym Roku
21, 22, 23 kwiecień - wtorek, środa, czwartek - egzaminy ósmoklasistów
24 kwiecień - piątek po egzaminach ósmoklasistów
12 czerwiec - piątek po Uroczystości Bożego Ciała

Spotkania z rodzicami

Zebrania odbywają się w środy w następujących terminach:

 25 września 2019 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
 27 listopada 2019 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
 8 stycznia 2020 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
 18 marca 2020 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami
 13 maja 2020 godz. 16.30 - zebranie z rodzicami