Numer konta Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Bystrej, ul. Zdrojowa 3
63 8133 0003 0001 0386 2000 0001

Zakończenie roku szkolnego

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się około godziny 9:15 na hali GOSIR

Zajęcia pozalekcyjne

Kategoria: Informacje Opublikowano: niedziela, 09, luty 2014 GrEgOr

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM – 2023/2024

ZAJĘCIA DLA KLAS I–III
NAUCZYCIEL PRZEDMIOT NAZWA ZAJĘĆ, UCZESTNICY DZIEŃ GODZINA
mgr Daniel Gala Wychowanie fizyczne Zajęcia sportowe dla klas III. środa 13:45-14:30
mgr Anita Krawczyk Zajęcia pozalekcyjne wiedzy Klub sówki mądrej główki dla klasy III. Środa 8:00-8:45
mgr Katarzyna Szczęść Zajęcia pozalekcyjne wiedzy Nauka, zabawa, przygoda - twórcze pierwszaki. Uczniowie klasy I. Środa  10:45-11:30
mgr Katarzyna Mrówka Zajęcia pozalekcyjne wiedzy Drugaki - odkrywcy wiedzy. dla uczniów klasy II. Wtorek 10:45-11:30
mgr Katarzyna Szczęść Edukacja wczesnoszkolna  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy I. Czwartek
(do grudnia)
11:45-12:30
mgr Katarzyna Szczęść Logopedia Zajęcia logopedyczne dla uczniów klasy I. Poniedziałek
(do grudnia)
12:45-13:30
mgr Katarzyna Mrówka Edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Dla uczniów klasy II. Wtorek
(do grudnia) 
11:45-12:30
mgr Anita Krawczyk Edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów klasy III. Środa
(do grudnia) 
13:35-14:20
mgr Katarzyna Kamińska Edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów klasy III. Wtorek
(do grudnia) 
7:15-8:00
mgr Katarzyna Kamińska Edukacja wczesnoszkolna Klub sówki mądrej główki dla uczniów klasy III. Wtorek
(do grudnia) 
10:45-11:30
ZAJĘCIA DLA KLAS IV-VIII
NAUCZYCIEL PRZEDMIOT NAZWA ZAJĘĆ, UCZESTNICY DZIEŃ GODZINA
mgr Beata Dębicka Matematyka Zajęcia wyrównujące szanse i umożliwiające osiągnięcie sukcesu z matematyki dla klasy 6. czwartek
(do grudnia)
12:45-13:30
mgr Beata Dębicka Matematyka Zajęcia wyrównujące szanse i umożliwiające osiągnięcie sukcesu z matematyki dla klasy 7. wtorek
(do grudnia)
13:35-14:20
mgr Agnieszka Kowalska Język angielski Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (dla chętnych) klasy 4-7. środa 13:35-14:20
mgr Ryszard Dzielędziak Wychowanie fizyczne Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klas 3-8.  wtorek
czwartek
13:30-14:15
mgr Zenobia
Kucz-Strzelichowska
Biologia Zajęcia przyrodnicze - zajęcia pozalekcyjne wiedzy.  poniedziałek 13:35-14:20
mgr Daniel Gala Wychowanie fizyczne Zajęcia sportowe dla klas 3. środa 13:45-14:30
mgr Beata Latanik  Język polski Zajęcia wyrównawcze z języka  polskiego. piątek
(do grudnia)
7:45-8:00