Zebranie z rodzicami


Zapraszamy na spotkanie rodziców,

które odbędzie się

11 maja 2022 r. o godz. 16.30.

Hala bez barier

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: poniedziałek, 28, kwiecień 2014 GrEgOr

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach, Gimnazjum im. Królowej Jadwigi oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji od miesiąca marca 2014 roku rozpoczęły realizowanie programu aktywizacji sportowej mieszkańców DPS  pod nazwą „HALA BEZ BARIER”.

 Celem nadrzędnym zajęć jest stworzenie możliwości spotkań integracyjnych młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych oraz promowanie integracji międzypokoleniowej poprzez aktywność sportową podopiecznych DPS wraz z rozwijaniem zachowań empatycznych wśród młodzieży. Zajęcia aktywizacyjne odbywają się na hali sportowej GOSiR raz w miesiącu w godz. 9.30-11.30. Są prowadzone przez uczniów gimnazjum w Wilkowicach pod nadzorem nauczycieli WF. Programem, realizowanym w ramach lekcji wychowania fizycznego objęte będą wszystkie klasy gimnazjum w Wilkowicach.
Po pierwszych spotkaniach, które miały charakter pilotażowy, możemy stwierdzić, iż idea takiej współpracy już przyniosła wymierne efekty. Wzajemne relacje są ciepłe, przyjazne. Uczniowie poznają powierzonych im pod opiekę pensjonariuszy, wykazują się troską i odpowiedzialnością. Spotykają się z problemami, o których dotychczas mieli bardzo małe pojęcie, przez co niejednokrotnie są zmuszeni do podejmowania odpowiednich działań i decydowania o ich dostosowaniu do dysfunkcji danej osoby. Czują spoczywającą na nich odpowiedzialność, starają się w miarę swoich możliwości umożliwić jak najszersze uczestniczenie podopiecznego w grach i zabawach. Współuczestniczą w wielu konkurencjach, nadając im inny wymiar, co spotyka się z wielką aprobatą pensjonariuszy D.P.S. Rywalizacja sportowa, poza poprawieniem sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych dostarcza wiele pozytywnych emocji i przeżyć, ponadto w sposób naturalny przełamywane są bariery fizyczne i psychologiczne.  
Wszystkim którzy umożliwili realizację programu dziękują jego koordynatorzy p. mgr Dominika Pach –st. Instruktor ds. kulturalno-oświatowych oraz p. mgr Ryszard Dzielędziak – nauczyciel wychowania fizycznego.

mgr Dominika Pach
mgr Ryszard Dzielędziak

  • a
  • b
  • c