Zebranie z rodzicami


Zapraszamy na spotkanie rodziców,

które odbędzie się w środę

11 stycznia 2023 r. o godz. 16.30.

Powrót do szkoły 2022/2023

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: piątek, 05, sierpień 2022 GrEgOr

W dniu 01.09.2022r. (czwartek) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach nowy rok szkolny rozpocznie się wg następującego harmonogramu:

  • o godzinie 8.00 msza św. w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Wilkowicach;
  • o godzinie 9.15 rozpoczęcie roku szkolnego na hali GOSIR.

Kilka ważnych informacji dla uczniów rozpoczynających naukę:

LOGOWANIE DO DZIENNIKA:
Jeśli Państwo podali adres email na karcie zgłoszenia dziecka to może się już logować do dziennika koniecznie przez link w powyższym menu strony.
Proszę również oglądnąć instrukcję pierwszego logowania jak ustalić hasło lub przeczytać poradę z Bazy wiedzy - kliknij.

WYPRAWKA do klasy PIERWSZEJ - pobierz.

WYPRAWKA do klasy DRUGIEJ - pobierz.

WYPRAWKA do klasy TRZECIEJ - pobierz.

WYPRAWKA do ŚWIETLICY pobierz.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY - pobierz.

PODRĘCZNIKI - dla wszystkich klas do przedmiotów obowiązkowych zapewnia za darmo szkoła, należy zakupić tylko podręcznik do religii:

Klasa 1 szkoła podstawowa - "Poznaję Boży świat" Autorzy ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
Klasa 2 szkoła podstawowa - "Odkrywam królestwo Boże" ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Klasa 3 szkoła podstawowa - „Poznaję Jezusa” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak TYLKO ĆWICZENIA!!!
Klasa 4 szkołą podstawowa - "Miejsca pełne BOGActw" wyd. JEDNOŚĆ - PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA
Klasa 5 szkoła podstawowa - "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA
Klasa 6 szkoła podstawowa - "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno" ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA
Klasa 8 szkoła podstawowa - "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" wyd. JEDNOŚĆ

AUTOBUS - ewentualnie we własnym zakresie. Przypominamy, że sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Wilkowice zostały ustalone w sposób umożliwiający uczniom zamieszkałym w obwodzie danej szkoły spełnianie obowiązku szkolnego w placówce oświatowej, do której odległość z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły obwodowej nie przekracza odpowiednio 3 km dla uczniów klas I–IV szkół podstawowych oraz 4 km dla uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. W związku z powyższym Gmina nie zapewnia bezpłatnego dowozu.