Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2017

Kategoria: Wydarzenia Opublikowano: poniedziałek, 09, październik 2017 GrEgOr

 W piątek 29 września 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy już po raz drugi VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

          Przygotowania do tego święta rozpoczęły się już w poniedziałek 25 września. Począwszy od 25-27.09 na drzwiach głównych zostały umieszczone plakaty tzw. Hasłami Dnia. Nauczyciele wykorzystywali je np. w celu zwolnienia ucznia z odpowiedzi ustnych. Uczniowie przygotowywali plakaty propagujące ŚDTM, układali rymowanki i wierszyki ułatwiające zapamiętanie trudniejszych przykładów z tabliczki mnożenia, ozdabiali korytarze balonami.

W dniu 29.09 w naszej szkole funkcjonował także ,,Tabliczkowy kącik’’, gdzie uczniowie klas czwartych mogli angażować się aktywnie, wpisując wyniki działań na dużej tablicy. Podczas każdej z przerw, działały patrole egzaminacyjne które w myśl hasłu: Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają, egzaminowali: uczniów  klas siódmych, drugich i trzecich a trzecioklasiści egzaminowali nauczycieli i pracowników szkoły. 

  Na godzinach lekcyjnych  8:10, 9:05 jak również 14:40,  dzieci uczestniczyły w krótkim wykładzie połączonym z filmem, który przedstawiał sposób mnożenia liczb po japońsku. Dzień umiliły nam również słodkości przygotowane przez uczniów. Wspomnianymi słodkościami były czekoladowe  mufinki z lukrowanymi napisami i chorągiewkami przedstawiającymi działania.

 O godzinie 12:00 nastąpiło podsumowanie i zakończenie VII ŚDTM.

Koordynator lokalny:
Nauczyciel matematyki
Iwona Majdak

Odsłony: 2342